Watch 琉璃 Full Episode

AVAILABLE FORMATS
Download
Watch Now
  Free Download 720p 6,647 Kb/s
  HD - HD 4,184 Kb/s
  Full Full HD 7,993 Kb/s
琉璃
9/10 by 2 users
Title:琉璃
Genre: Drama, Sci-Fi & Fantasy
First Air Date: 2020-08-06
Last Air Date: 2020-10-01
Number of Seasons: 1
Number of Episodes: 59
Runtime: 45 min
Overview:
Stars: Cheng Yi (Yu Sifeng), Yuan Bingyan (Chu Xuanji), Liu Xueyi (Hao Chen), Zhang Yuxi (Chu Linglong), Bai Shu (Teng She), Hou Mengyao (Zi Hu)